1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Wake Up Beauty Cosmetics Sylwia Piętka siedzibą w Warszawie, ul.Obrzeżna 1 A lokal.2u1, zwany dalej: „Administratorem”Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul.Obrzeżna 1 A lokal.2u1, 02-691 Warszawa lub telefonując pod numer: 22 252 47 19 pisząc na adres: kontakt@skinlikesilkpremium.pl
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu[1] i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 3 miesięcy od dnia wykonania uslugi.
  6. Administrator nie przekazuje Twoich danych żadnym odbiorcom.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych[2].
  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. 10.[3]  W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

[1] To słowo może być aktywnym linkiem do regulaminu
[2] Jeżeli administrator przewiduje taki transfer, należy wskazać, gdzie będą udostępniane dane, czy zastosowano odpowiedni stopień ochrony, jakie zabezpieczenia zastosowano, a dodatkowo należy pouczyć o prawie uzyskania kopii danych.
[3]Jeżeli administrator zamierza podejmować zautomatyzowane decyzje i stosować profilowanie, konieczne jest ujawnienie tego faktu. Należy wskazać, na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jakie są zasady ich podejmowania i jakie może mieć to znaczenie i konsekwencje dla osoby, której dane są w ten sposób przetwarzane. Jeżeli np. wskutek zautomatyzowanego przetwarzania system ustala, jaka jest sytuacja ekonomiczna podmiotu danych i na tej podstawie proponuje jakąś ofertę (np. kredytu, pożyczki, sprzedaży) na zindywidualizowanych warunkach, wówczas trzeba wyjaśnić podmiotowi danych ten proces.